اهداف

 

سازمان بسیج اساتید کشور در راستای خدمات ثمربخش خویش فعالیت‌های شایان ذکری را در حوزه‌های پژوهشی و فرهنگی به اجراء می‌گذارد که اهم فعالیت‌های علمی پژوهشی آن را می‌توان چنین برشمرد: سازماندهی گروههای علمی، انتشار کتاب، فراخوان مقاله، راه‌اندازی و اداره سایت سازمان، تنظیم تفاهم‌نامه با دستگاههای دولتی و برگزاری همایش‌های علمی.
در زمینه فعالیت‌های فرهنگی این سازمان نیز می‌توان به مواردی چون فعالیت‌های مراکز قرآن و عترت، انتشار نشریه هم‌اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه، برگزاری نشست‌های فرهنگی و صدور بیانیه در رابطه با مسائل مهم و حساس کشوری اشاره کرد.
در آئین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف و وظایف بسیج اساتید، راهکارها و نکات سودمندی مندرج گردیده که به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. تحقق دستورات و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۲. بسط فرهنگ و تفکر بسیجی در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها
۳. دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی
۴. کمک به ایجاد زمینه مناسب برای تلاشهای علمی و پژوهشی
۵. ارتقای اندیشه و توسعه خدمت به کشور در دانشگاهها
۶. کمک به ارتقای معرفت و آگاهی دینی و تحقق وحدت حوزه و دانشگاه
۷. مشارکت در انجام تحقیقات مورد نیاز کشور از طریق برقراری ارتباط و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی