فعالیتها و اقدامات

 

با نگاهی به کارنامه درخشان فعالیت‌های سازمان بسیج اساتید موارد شایان ذکری به چشم می‌خورد که به پاره‌ای از این اقدامات پرثمر اشاره می‌شود:
راه‌اندازی مرکز بسیج اساتید در تمامی استانها
ایجاد کانون های بسیج اساتید در دانشگاهها طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به کانون های بسیج اساتید
برگزاری سالانه کارگاه هم‌اندیشی (طرح ولایت)
برگزاری گردهمائی مسئولین بسیج اساتید
برگزاری اردوهای راهیان نور جهت بازدید اساتید بسیجی و خانواده ایشان از مناطق جنگی
تشکیل، توسعه و بکارگیری گروههای علمی تخصصی
برگزاری نشست مشترک مسئولین حوزه و دانشگاه
برگزاری همایش‌ها، اردوهای علمی تفریحی، ایجاد ارتباط با مسئولین کشوری و لشکری و نمایندگان مجلس
انجام پروژه‌های تحقیقاتی و دیگر اقدامات شایسته